S4: Korporat & Bisnes

Adakah anda bersetuju bahawa budaya bersukan sebagai gaya hidup penting di tempat kerja anda?

Setuju
Kurang Setuju
Tidak Setuju

Adakah organisasi anda menggalakkan aktiviti bersukan?

Ya
Kurang Setuju
Tidak

Adakah anda menyokong regulasi penglibatan korporat dalam sukan?

Setuju
Kurang Setuju
Tidak Setuju

Adakah anda percaya bahawa industri sukan dapat memberi sumbangan yang besar kepada ekonomi?

Setuju
Kurang Setuju
Tidak Setuju

Adakah anda menyokong kerjasama badan swasta dan awam dalam memacukan sukan Malaysia pada masa akan datang?

Setuju
Kurang Setuju
Tidak Setuju

Maklumat Anda

Kembali