S3: Atlet & Badan Sukan

Adakah anda pernah mengambil bahagian dalam mana-mana program dan sistem latihan sukan?

Ya
Tidak

Adakah bilangan pingat Olimpik menjadi hala tuju utama sukan negara?

Ya
Kurang Setuju
Tidak

Adakah anda setuju, Malaysia mempunyai akses kepada kepakaran sukan yang mencukupi untuk menyokong pembangunan atlet profesional?

Ya
Kurang Setuju
Tidak

Antara bidang berikut, yang manakah harus menjadi fokus Malaysia pada masa hadapan?

Sains Perubatan & Teknologi
Infratruktur & fasiliti
Pengurusan
Pengkomersilan

Maklumat Anda

Kembali