S2: Belia

Adakah anda sedar adanya program pembangunan sukan melibatkan bakat & belia di Malaysia?

Ya
Tidak

Adakah industri sukan dapat menjamin kelestarian kerjaya di Malaysia?

Setuju
Kurang Setuju
Tidak Setuju

Saya bergantung kepada kemudahan awam untuk bersukan.

Setuju
Kurang Setuju
Tidak Setuju

Adakah anda bersetuju yang kemudahan sukan awam adalah mencukupi dan berkualiti?

Setuju
Kurang Setuju
Tidak Setuju

Adakah sukar untuk anda mencari maklumat mengenai sukan yang anda minati?

Ya
Terhad
Tidak

Maklumat Anda

Kembali